Disclaimer

Inhoud
Hoewel Cardio Gym Westervoort ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Cardio Gym Westervoort niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Cardio Gym Westervoort kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Cardio Gym Westervoort accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Cardio Gym Westervoort kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Cardio Gym Westervoort geen invloed heeft. Cardio Gym Westervoort kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Cardio Gym Westervoort zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Cardio Gym Westervoort zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Naamsvermelding
Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cardio Gym Westervoort het logo hetzij deel ervan elders te worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Disclaimer laatst aangepast op: 12-01-2017