IMG_0495

Cardio Gym vraagt om steun

CARDIO GYM VRAAGT OM STEUN

Beste, lieve leden,

Afgelopen dinsdag hebben we het (verwachte) slechte nieuws gekregen dat we tot minimaal 29 april gesloten moeten blijven.

Alle genomen maatregelen zijn noodzakelijk, want ieders gezondheid staat uiteraard voorop, maar het stelt ons ook voor een groot dilemma. Op eigen kracht gaan wij het, ondanks de regelingen die door de regering zijn toegezegd, niet helemaal redden.

Wij hebben zoveel positieve reacties van jullie ontvangen dat wij de volgende vraag aan jullie durven te stellen:

WIL JE ONS STEUNEN?

Op dit moment zijn alle abonnementsgelden stopgezet maar wij kunnen alle steun gebruiken.
Kan en wil je ons door deze zware tijd heen helpen, dan zijn dit twee manieren om dat te doen:

  1. Je laat je abonnement gewoon doorlopen en wij mogen incasseren*.
    Als dank hiervoor ontvang je voor iedere periode die wij gedurende de sluiting mogen incasseren een voucher van € 15,-  die als bar tegoed wordt toegevoegd aan je abonnement.
  2. Wil je ons eenmalig ondersteunen met een financiële bijdrage, dan staat hieronder een betaallink die je daarvoor kunt gebruiken.

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=NhYNpzUkVmCyMMT6dXDyX62M6niCJRWj

  • Zoals eerder beloofd worden de incasso’s die tijdens de lockdown periode in maart zijn geïncasseerd, als je nu niet reageert, door ons automatisch gecompenseerd.

*Maak je nu GEEN gebruik van de automatische incasso maar wil je daar op overstappen, vul dan het onderstaand incassoformulier in en mail deze aan ons retour.  Het bar tegoed wordt automatisch bijgeschreven op je abonnement.
      ONZE DANK IS GROOT.
Wij als instructeurs en baliemedewerkers missen jullie en het lesgeven enorm.
In deze verlengde lockdown periode blijven we jullie graag thuis bezig houden met onze trainingsprogramma’s via onze virtuagym-app** en met eigen filmpjes op social media (Facebook & Instagram of via YouTube).
**Nog niet onze VirtuaGym-app? Mail ons, dan schrijven wij je in.

Wij willen met ons Cardio Team blijven strijden voor wat we samen met jullie hebben opgebouwd en staan te trappelen om na deze zware periode onze deuren weer  te openen.

 
 BE SAFE & BE STRONG
Branko & Ivet

Cardio Gym Westervoort
Het Vergun 5
6931 KC Westervoort
026 3115108
www.cardiogymwestervoort.nl
info@cardiogymwestervoort.nl
Machtigingsformulier voor automatische incasso.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging (conform huisregels) machtiging aan Cardio Gym Westervoort om van zijn/haar bankrekening het betreffende abonnementsgeld per periode van 4 weken af te gaan schrijven.
LIDNUMMER:
NAAM:
WOONPLAATS:
IBAN-BANKNUMMER:
NL